VGC KeurmerkNVM

Duiker onteigeningen

Zoeken

Onteigeningswet

Verschillende overheden, plus 'toegelaten instellingen' zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen, Rijkswaterstaat en waterschappen kunnen ter verwezenlijking van hun plannen overgaan tot onteigening van uw eigendom. Het kan hierbij gaan om stadsvernieuwing, Vinex-lokaties, de Betuweroute, de Hogesnelheidslijn, aanleg van wegen, fietspaden en op- en afritten, het revitaliseren van een winkelcentrum of een bedrijventerrein en het verwezenlijken van een bestemmingsplan.

 

Het eigendomsrecht is in Nederland gelukkig goed beschermd. Er zijn dan ook tal van spelregels waaraan de overheid zich moet houden bij een onteigeningsprocedure. U hoeft deze regels natuurlijk niet allemaal zelf te kennen. Daar heeft u Duiker Onteigeningen voor. Wanneer u de procedure wilt kunnen volgen is het wel goed als u het een en ander weet.

 Lees meer over onteigenen en de onteigeningswet