VGC KeurmerkNVM

Duiker Onteigeningen

Zoeken

010 - 466 9 466

Bedrijventerrein in Rhoon

Twee klanten van Duiker Onteigeningen worden in 1997 geconfronteerd met plannen van de gemeente voor de realisatie van een bedrijventerrein in de polder aan de achterzijde van hun vrijstaande woningen, fraai gelegen in de lintbebouwing langs de polderdijk. Van volledig vrij uitzicht over het polderlandschap naar de drukte en massale bebouwing van een bedrijvenpark. Ook de daarbij behorende aanleg van wegen en geluidsoverlast zien onze klanten op zich afkomen.

Duiker Onteigeningen pakt de opdracht aan en start met het maken van bezwaar tegen de plannen! Het duurt jaren. De strijd is hevig. Maar samen met de opdrachtgevers wijkt Duiker Onteigeningen niet.

Intussen wordt het beoogde bestemmingsplan vastgesteld. Nog altijd wordt onvoldoende gehoor gegeven aan de individuele belangen van onze klanten die gedupeerd zijn door de ontwikkeling. Op basis van het nieuwe bestemmingsplan worden de wegen en het eerste deel van het bedrijventerrein ontwikkeld, verkocht en gebouwd. Na inmiddels 10 jaar strijd en onderhandeling is nog steeds geen minnelijke overeenstemming bereikt. Toch zal blijken dat de aanhouder wint! Eind 2008 komt er schot in de zaak. Naast de inmiddels verhoogde schadeloosstellingsaanbieding wordt op aandringen van Duiker Onteigeningen ook overeenstemming bereikt over een watergang die als afscheiding wordt gegraven, met een fraaie groenwal met hoogopgroeiende bomen.

Bovenop de onteigeningsschadeloosstelling wordt een vergoeding van planschade toegekend.

En nog meer afspraken worden gemaakt die samen met het schadeloosstellingsbedrag uiteindelijk tot “volledige schadeloosstelling” leiden.

Eind 2009 wordt de grond aan de gemeente overgedragen. Na 12 jaar belangen behartigen van en onderhandelen voor onze klanten, is de zaak gedaan. En ook pas nu stuurt Duiker Onteigeningen de eerste en enige afgesproken courtagenota.