VGC KeurmerkNVM

Duiker Onteigeningen

Zoeken
1
Kennismakingsgesprek
3
Overname contacten verwerver
5
Schadeloosheids-
stellingbegroting
7
Overeenstemming
2
De opdracht
4
Taxatie
6
Start onderhandelingen
8
Overeenkomst & notaris

Werkwijze

Alhoewel een onteigeningsprocedure zeker geen standaardprocedure betreft proberen we u toch inzicht te geven in de verschillende stappen in het proces en onze dienstverlening. Helaas kunnen we u geen inzicht geven in het totale tijdspad, een onteigeningsprocedure duurt vaak lang. Tussen de eerste kennisgeving en de uiteindelijke onteigening kunnen zomaar vele jaren zitten. Jaren waarin veel geregeld en onderhandeld moet worden; ambtelijke molens draaien nu eenmaal traag.

!