VGC KeurmerkNVM

Duiker Onteigeningen

Zoeken
1
Kennismakingsgesprek
3
Overname contacten verwerver
5
Schadeloosheids-
stellingbegroting
7
Overeenstemming
2
De opdracht
4
Taxatie
6
Start onderhandelingen
8
Overeenkomst & notaris

De opdracht

Wanneer u ons inschakelt om uw belangen te behartigen in uw onderhandelingen voor de overheid dan leggen wij dat vast in een overeenkomst van opdracht. Middels deze overeenkomst machtigt u ons om namens u de onderhandelingen te voeren met de (vertegenwoordiger van de) overheid.

Daarnaast word in de overeenkomst de vergoeding voor onze diensten vastgelegd. Wij vragen een percentage van de uiteindelijke schadeloosstelling die u ontvangt van de overheid. Overigens wordt een gedeelte daarvan al ‘standaard’ door de overheid vergoed.

Duiker Onteigeningen werkt volgens het principe van geen resultaat geen rekening. Boeken wij namens u géén resultaat, dan ontvangt u van ons ook geen rekening. Komt het wel tot een overeenkomst dan ontvangen wij een percentage van de totale schadeloosstelling. Daarin zijn wij zeker niet de goedkoopste. Onze inzet kost nu eenmaal geld: we sparen kosten nog moeite om er voor u uit te halen wat erin zit en gaan zo nodig nog vele jaren door.

!