VGC KeurmerkNVM

Duiker Onteigeningen

Zoeken
1
Kennismakingsgesprek
3
Overname contacten verwerver
5
Schadeloosheids-
stellingbegroting
7
Overeenstemming
2
De opdracht
4
Taxatie
6
Start onderhandelingen
8
Overeenkomst & notaris

Overeenkomst

Is er uiteindelijk overeenstemming dan wordt dat vastgelegd in een overeenkomst, die door beide partijen wordt ondertekend. Betreft het een koopovereenkomst dan passeert deze bij de notaris.

Is het een beŽndiging van een huurovereenkomst dan wordt deze door onze juristen opgesteld.

Duiker Onteigeningen draagt zorg voor een correcte afwikkeling van alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende acties.

!