VGC KeurmerkNVM

Duiker Onteigeningen

Zoeken
1
Kennismakingsgesprek
3
Overname contacten verwerver
5
Schadeloosheids-
stellingbegroting
7
Overeenstemming
2
De opdracht
4
Taxatie
6
Start onderhandelingen
8
Overeenkomst & notaris

Schadeloosheidsstellingbegroting

De schadeloostellingsbegroting is de basis voor de onderhandelingen met de overheid. In de deze begroting wordt de totale schade berekent die u lijdt wanneer het tot een onteigening van uw bezit zou komen.

In deze begroting wordt niet alleen gekeken naar de waarde van het onroerend goed, u krijgt bij gedwongen verhuizing immers te maken met veel meer kosten. Hierbij kunt u denken aan aankoopkosten, financieringskosten, verhuiskosten en inrichtingskosten. En verder met overige kosten die specifiek op uw situatie van toepassing zijn.

Het maken van de schadeloosstellingsbegroting is zeer specialistisch werk het is immers de basis van de vervolgstappen. De schadeloosttelingsbegroting wordt uitgebreid met u besproken, het moet voor u volstrekt duidelijk zijn wat de uitgangspunten zijn. Wanneer u akkoord bent met de begroting dan wordt deze opgestuurd aan de (vertegenwoordiger van de ) overheid.

Op dit moment zijn de onderhandelingen daadwerkelijk begonnen en is de overheid aan zet.

!