VGC KeurmerkNVM

Duiker onteigeningen

Zoeken

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Voordat verschillende overheden, plus ‘toegelaten instellingen’ zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen, Rijkswaterstaat en waterschappen  ter verwezenlijking van hun plannen overgaan tot onteigening van uw eigendom vestigd een gemeente vaak voorkeursrecht gemeenten op uw eigendom.

 Lees op de volgende pagina's meer over de Wet voorkeursrecht gemeenten